Thế nào là báo “chính thống”, báo “không chính thống”?

Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014
Tags: ,

2 nhận xét:

  1. Như vậy, trong Luật Báo chí Việt Nam không có khái niệm, báo chính thống và báo không chính thống. Vì vậy, không biết, đồng chí ông Nguyễn Huy Phong dựa vào đâu để chỉ mời một số báo chính thống? Phải chăng ông có sự phân biệt, đối xử giữa báo này với báo khác,

    Trả lờiXóa
  2. Sau khi thông báo trên được đăng tải và lan truyền trên mạng Internet ngay lập tức đã gây ra không ít các thông tin, phản ứng trái chiều. Nhiều người đặt câu hỏi, không biết trong quan niệm của đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh Bình Phước tồn tại cả khái niệm về báo chính thống và báo không chính thống

    Trả lờiXóa