Thấm nhuần triết lý “dĩ bất biến ứng vạn biến” trong bảo vệ chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014
Tags: ,

1 nhận xét:

  1. Đó cũng là sự sáng tạo trong việc lãnh đạo, xây dựng đất nước, lúc nào cũng phải bảo vệ, lấy cái bất biến là đích của sử phát triển xây dựng Nhưng cùng với đó sẽ này sinh ra nhiều khó khăn, thuận lợi khác nên phải ứng vạn biến :) Trong tình hình hiện nay cần áp dụng tốt những điểu này để đối phó với kẻ thù thời bình hiện nay

    Trả lờiXóa