Nhân quyền ở đâu?

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014
Tags: ,

3 nhận xét:

  1. Không biết mọi người như thế nào, nhưng đối với mình, về vấn đề nhân quyền, Mỹ cứ luôn nói nhân quyền ở Mỹ tốt nhất, nhưng tốt nhất ở đâu chưa thấy chỉ thấy toàn can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, cầm đầu phát động các cuộc chiến tranh thôi. Cứ như cả thế giới chỉ có mình Mỹ ấy.

    Trả lờiXóa
  2. Mỹ muốn chiến tranh để bán được vũ khí ấy mà. Mặc dù IS là những kẻ mà cả thế giới lên án, nhưng viẹc Mỹ tấn công "kẻ khủng bố" trên một đất nước mà không được sự đồng ý của chủ nhà thì rõ ràng là vi phạm luật pháp quốc tế.

    Trả lờiXóa
  3. Có lẽ Mỹ chỉ coi trọng "nhân quyền" ở trên đất nước Mỹ, còn ở các nơi khác thì không có, Mỹ muốn làm gì thì làm, ở bất cứ đâu và không cần phải có sự đồng ý của "chủ nhà"? Mà ngay cả trên nước Mỹ cũng chẳng có dân chủ thực sự khi mà nạn phân biệt chủng tộc ngày càng gay gắt được thể hiện như thời gian vừa qua.

    Trả lờiXóa