Một vài suy nghĩ nhân tháng an toàn giao thông Quốc gia

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014
Tags: ,

1 nhận xét:

  1. Mỗi chúng ta khi tham gia giao thông,cần phải nêu cao tinh thần ý thức hơn nữa,chúng ta ngồi lên chiếc xe,không phải là để thể hiện,dù thế nào thì nó cũng chỉ là một phương tiện mà thôi.Khi ngồi lên xe,hãy nghĩ về gia đình,đừng vì một phút mà mất tất cả,an toàn là bạn,tại nạn là thù. ĐỪNG NHANH MỘT PHÚT,MÀ CHẬM CẢ ĐỜI!

    Trả lờiXóa