Học tập và làm theo di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014
Tags: ,

3 nhận xét:

  1. Suốt đời, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu tấm gương trong sáng về đạo đức cách mạng và cũng suốt đời Người chăm lo giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Người coi đạo đức cách mạng là cái gốc của người lãnh đạo, của Đảng cầm quyền. Hồ Chí Minh phải nhấn mạnh đạo đức của người cách mạng vì Người đã sớm nhìn thấy sự tha hóa, hư hỏng của một bộ phận cán bộ, đảng viên và thật sự lo lắng về điều đó. Những vấn đề về xây dựng Đảng của một Đảng cầm quyền mà Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong Di chúc là những điều mà người chiêm nghiệm, suy ngẫm từ lý luận và nhất là từ thực tiễn lãnh đạo của Đảng.

    Trả lờiXóa
  2. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào công cuộc hội nhập, toàn cầu hoá, bên cạnh đó tình hình quốc tế, khu vực và trong nước đang có những diễn biến phức tạp, khó lường, hơn lúc nào hết vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải được phát huy, muốn làm được điều đó trước hết Đảng phải chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ngày càng lớn mạnh, trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập, phát triển.

    Trả lờiXóa
  3. Chính từ sự thể hiện mộc mạc, gần gũi nhưng chất chứa tình thương yêu vô bờ bến cho nhân dân và đất nước đã làm nên giá trị vô cùng to lớn của bản Di chúc. Xét trong kho tàng những giá trị văn hóa do ông cha ta để lại thì bản Di chúc của Bác được xem như một báu vật quốc gia đặc biệt còn tồn tại mãi mãi với nhân dân Việt Nam.

    Trả lờiXóa