Vụ “thư ngỏ” 61: Các bác đừng tự làm xấu mình!

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014
Tags: ,

5 nhận xét:

 1. Các vị đã thái quá khi phủ định sạch trơn lịch sử đấu tranh, xây dựng của Đảng (trong đó có cả các vị). Trong bài viết này, tôi chỉ trao đổi với các vị về một vấn đề uy tín của Đảng Cộng Sản Việt Nam và đường lối của Đảng hiện nay. Theo tôi, vị thế và đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam có được như ngày nay đã chứng tỏ tính chính danh và hợp lý, bởi lẽ nó đã được thử thách qua thời gian và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân

  Trả lờiXóa
 2. Ở Việt Nam, trong lịch sử hiện đại đã có rất nhiều chính đảng chính trị, tất cả họ đều ít nhiều có những tham vọng vươn lên nắm quyền lực. Tuy nhiên, rốt cuộc chỉ có ĐCS là chính đảng thành công. Bởi vì, chủ thể chính trị ấy đã có đường lối đúng, hợp lòng dân nên đã huy động được sức mạnh toàn dân làm cách mạng xã hội thắng lợi. Ngày nay ĐCS cũng đang lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, phá thế bao vây cấm vận, phát triển kinh tế thắng lợi, từng bước nâng cao mức sống của nhân dân nên được dân tin tưởng.

  Trả lờiXóa
 3. Nho giáo đặc biệt nhấn mạnh uy quyền chính đáng theo tiêu chí sự thừa nhận xã hội về sự chính danh. Để duy trì được quyền lực, điều quan trọng nhất là nhà vua phải giữ được đức tín, giữ được lòng tin của dân. Dân đã tin thì vương triều đó hưng thịnh, thế lực rất mạnh, đất nước vững âu vàng. Chưa có ai thay thế được hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh của chúng ta. Và do đó, quyền lãnh đạo của ĐCS là quyền chính đáng.

  Trả lờiXóa
 4. Đảng cộng sản Việt Nam, cũng như các chính đảng cầm quyền khác, nếu không không ngừng hoàn thiện mình, làm mất lòng tin của dân chúng thì uy tín cũng sẽ không còn. Chính vì vậy, đường lối chính trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam chưa bao giờ là sự sao chép nguyên xi của lịch sử. Mỗi kỳ đại hội là mỗi lần Đảng nhìn nhận đánh giá lại để chọn lựa cái đúng đắn, tiên tiến, loại trừ cái sai, cái lạc hậu.

  Trả lờiXóa
 5. TRUYỀN ĐƠN TỐ CÁO.
  TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NGUYỄN PHÚ TRỌNG NHẬN HỐI LỘ 100 LƯỢNG VÀNG ĐỂ DUNG TÚNG BAO CHE CHO NHỮNG TỘI ÁC CƯỚP CỦA - GIẾT NGƯỜI.
  Nay đã có 3279 số lần xem trang.

  Trả lờiXóa