Thu về, nhớ khí thế hào hùng cách mạng Tháng 8

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014
Tags: ,

3 nhận xét:

  1. Cách mạng tháng 8 thành công mở ra 1 kỷ nguyên mới cho đất nước Việt Nam ta, đưa đất nước càng ngày càng phát triển sánh vai với các cường quốc năm châu. Là thế hệ sinh viên phải biết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, và bảo đảm việc gìn giữ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc .

    Trả lờiXóa
  2. “Đất nước này được hình thành từ máu và hoa. Nếu chúng ta để mất một tấc đất, tấc biển vào tay ngoại bang là có tội với tổ tiên, với các anh hùng liệt sĩ”, vì vậy thế hệ trẻ chúng ta ngày nay phải bằng chính sức lực của mình góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng dất nước, xây dựng bằng chính cái tâm của mình, đừng như mấy thằng phản động rồi số kiếp chẳng đến đâu đâu.

    Trả lờiXóa
  3. Không kỳ thị và phân biệt giữa các tôn giáo với nhau, nhưng nói thật từ trước đến nay những người theo đạo hay có những tư tưởng hơi kích động chút, các thế lực thù địch cũng hay lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo nhằm thực hiện các mục tiêu chống phá nhà nước ta của các thế lực thù địch. Đoàn kết giữa các tôn giáo là một chính sách chung của Đảng và Nhà nước ta, chúng ta không phân biệt với bất cứ tôn giáo nào. Và việc có đi có lại nó là một việc làm hết sức có ý nghĩa của cha ông ta, đến bây giờ chúng ta vẫn luôn kế thừa và phát huy.

    Trả lờiXóa