Nguyễn Đình Thắng: Yêu nước hay là kẻ xảo trá có hạng?

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014
Tags: ,

1 nhận xét:

  1. Gần đây có rất nhiều kẻ lợi dụng danh nghĩa "yêu nước" để trục lợi cá nhân, thậm chí lợi dụng danh nghĩa "yêu nước" để xuyên tạc, tiếp tay cho các thế lực thù địch phá hoại Tổ quốc Việt Nam. Thật không hiểu rằng danh dự của những kẻ đó ở đâu mà còn dám nhận là người Việt Nam

    Trả lờiXóa