Hiệp định Giơ-ne-vơ: Thắng lợi to lớn của ngoại giao và sức mạnh Việt Nam

Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014
Tags: ,

2 nhận xét:

  1. trải qua 60 năm rồi nhưng nhìn lại ta vẫn thấy được tầm vóc lớn lao của hiệp định Giơ-ne-vơ, bởi đây không chỉ là sự thắng lợi về mặt chính trị ngoại giao mà còn là thắng lợi về cả quân sự sau chiến thắng điện biên phủ. Hiệp định còn mang lại cho miền Bắc sự tự do phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, để tiếp tục công cuộc giải phóng miền nam.

    Trả lờiXóa
  2. Đây thực sự là thắng lợi to lớn cho đất nước! Chúng ta nhìn lại lịch xử không phải chỉ để xem đê tự sướng mà từ đấy để rút ra được bài học đúng đắn cho chúng ta trong thời mở cửa hội nhập của chúng ta hiện nay! Chúng ta cần nhìn nhận thực tế rằng chúng ta không yếu, tuy là đất nước nhỏ nhưng chúng ta quyết không khuất phục trước bất cứ lực lượng lớn mạnh nào trên thế giới này cả

    Trả lờiXóa