Chuyện trong nhà, ngoài phố : Tư duy logic

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014
Tags: ,

1 nhận xét:

  1. ngành giáo dục nước nhà đang bước vào giai đoạn cải cách, phát triển để mong sao cho nền giáo dục nước nhà có những bước tiến mới, đưa các em nhỏ, thế hệ tương lai của đất nước có điều kiện học tập tốt nhất để mai này xây dựng đất nước tương lai. Với bài toán mà giáo ưu tú Phạm Đình Thực đã đưa ra cho các em học sinh lớp hai để thấy rõ được tư duy logic của những em thông mình khi phát hiện ra bài toán có sự không hợp lý thì chúng ta cần phải xem xét vì nó không chắc đã phù hợp với học sinh lớp hai, phù hợp với lối suy nghĩ của học sinh Việt Nam

    Trả lờiXóa