Vừa ăn cướp vừa la làng

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014
Tags: ,

1 nhận xét:

  1. Bọn Trung Quốc là như thế. Chúng thâm độc và gian xảo. Chúng không từ bất kỳ thủ đoạn nào để có thể giành lợi thế trong tranh chấp biển với Việt Nam. Chúng rất mạnh nếu chúng ta hành động sai lầm sẽ là cơ hội để chúng có thể thực hiện thành công âm mưu bá quyền của chúng.

    Trả lờiXóa