Quần thể danh thắng Tràng An của tỉnh Ninh Bình, Việt Nam được ghi danh vào Danh mục Di sản Thế giới.

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014
Tags:

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét