Những kẻ cơ hội "thừa nước đục thả câu"

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014
Tags: ,

2 nhận xét:

  1. Trong thời kỳ hiện nay, khi mà Trung Quốc đưa dàn khoan HD_981 vào địa phận lãnh thổ nước ta, thì rất nhiều những " kẻ cơ hội" lợi dụng thời buổi này để tiến hành những âm mưu, ý đồ đen tối của họ. Bản chất của những kẻ cơ hội này qua từng thời kỳ đều giống nhau, đều là những bọn cơ hội, xấu xa, bán nước hại dân, đáng bị lên án và chịu sự trừng phạt của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  2. phải đập hết bọn này đi trước khi xử lý giặc ngoài.

    Trả lờiXóa