Trung Quốc và vấn đề Tân Cương

Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014
Tags: ,

3 nhận xét:

  1. Đất nước trung quốc rộng lớn thế thì khó mà tránh khỏi những vấn đề như thế này, mà cũng phải thôi, chính sách phát triển của trung quốc cũng có sự bất hợp lý nữa, không có sự đồng đều giữa các vùng, chỉ có những thành phố lớn, những nơi quan trọng thì được đầu tư thôi còn những vùng khó khăn thì ít được đầu tư. Giờ để giảm thiểu tình trạng khúng bố ở đây thì chắc chắn chính quyền trung quốc đầu tiên phải thắt chặt an ninh ở đây đã

    Trả lờiXóa
  2. Vùng Tân cương này của Trung Quốc là cái vùng bất ổn nhất của họ, bởi lẽ bất ổn cũng phải thôi khi mà trung quốc áp dụng một chính sách cai trị khá hà khắc ở đây, khiến cho người dân ở đây phải sống trong cảnh khốn khổ và buộc họ phải có những hành động chống đối chính quyền thôi, để giảm thiểu tình trạng này ở đây, thì chắc chính quyền trung quốc đầu tiên phải giảm đi sự hà khắc của chính quyền ở đây đã

    Trả lờiXóa
  3. Nhìn Tân Cương để thấy tương lai đất nước dưới tay bè lũ cộng nô .

    Trả lờiXóa