Bàn về một bài viết xuyên tạc của một bloger lấy tên LS Lê Công Định (Phần 2)

Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014
Tags:

4 nhận xét:

 1. Sự tháo chạy của bộ máy ngụy quân và những kẻ cùng quyền lợi khi ấy là sự tháo chạy của thất bại nặng nề và tất yếu. Đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước là thắng lợi toàn vẹn, thể hiện đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 2. Chẳng biết có phải lại cái ông LS Lê Công Định ngày nào không. Cha này là luật sự mà có hiểu quái gì về sử Việt đâu. Ra trò hoài

  Trả lờiXóa
 3. Lý do mà Định đưa ra thế thôi á. Đúng là ngụy biện. Thằng cha này tầm bậy không ah. Nhà tao chẳng ai chạy cả, chắc chỉ có ông bà mày chạy thôi, sao không nêu ra mà làm dẫn chứng

  Trả lờiXóa
 4. Ha Ha, đúng là chắc chỉ có mấy người thân của Định chạy thôi. Sao không thấy đưa vào làm dẫn chứng nhỉ. Không biết chạy bằng cái gì nhỉ?

  Trả lờiXóa