Tất cả chỉ tại con ốc!

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014
Tags: ,

2 nhận xét:

  1. Cần phải tìm ra những cá nhân, tổ chức đã thực hiện sai quy trình để xử lý trước pháp luật. Có như vậy nhân dân mới tin tưởng vào Nhà nước và chính quyền được.

    Trả lờiXóa
  2. Tôi không hiểu hiện nay một số người lương tâm của họ để đi đâu mà họ lại lam những công trình phucjvuj nhân dân kém chất lượng đến thế để giờ đây khi xảy ra tai nạn thì họ lại nhận lỗi thế những nạn nhân thì ai thông cảm và chia sẻ với họ chúng ta phai làm rõ những sai trái này đê truy cứu đem lại công bằng cho những nạn nhân và để từ bây giờ sẽ không có trương hợp nào mắc sai phạm nữa

    Trả lờiXóa