Có phải giải phóng là nỗi kinh hoàng

Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014
Tags: ,

1 nhận xét:

  1. Bây giờ còn có những kẻ phủ nhận hoàn toàn công lao của toàn dân tộc trong chiến tranh quá khứ cơ đấy. Buồn cười thật. Không hiểu cái giá của giải phóng dân tộc, đất nước, vậy thì chỉ có thể khẳng định đây là một kẻ ấu trĩ, tâm thần. Người Việt bao đời với lòng yêu nước, chính có nghĩa là chỉ vì an toàn lợi ích cho bản thân mà cho kẻ thù tự do sai khiến, điều khiển đất nước, quê hương, phải biết rằng dù có xương máu nhiều hơn nữa thì dân tộc Việt Nam vẫn tiếp tục chiến dịch giải phóng. Điều này không thể thay đổi.

    Trả lờiXóa