Tưởng niệm hay những trò cũ của No-U Hà Nội?

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014
Tags: ,

6 nhận xét:

 1. VC LÀ BÈ LŨ BÁN NƯỚC, PHẢN QUỐC, TAY SAI CỦA TẦU CỘNG

  Trả lờiXóa
 2. Tưởng niệm chỉ là danh nghĩa bề ngoài mà thôi, hết hải chiến Hoàng Sa rồi đến ngày biên giới Việt Nam, tất cả đều chỉ trên danh nghĩa, thực chất âm mưu, mục đích của nhóm No - U.FC này là lợi dụng danh nghĩa “phản đối đường lưỡi bò của Trung Quốc” để tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia biểu tình khi có thời cơ nhằm gây rối an ninh, trật tự, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền, biển đảo.

  Trả lờiXóa
 3. Nhóm No - U.FC được lập ra với mục đích là hoạt động thể thao, “giao lưu bóng đá”, thông qua hoạt động thể thao để thực hiện các hoạt động xã hội khác như “từ thiện”, “nhân đạo”… nhưng chẳng thấy cái nhóm này hoạt động mục đích chính gì cả mà toàn đi kêu gọi dân chúng ra đường biểu tình, gây rối loạn, mục đích nhằm để bọn chúng dễ bề tiến hành các hoạt động xấu xa, đen tối để chống phá chính quyền Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 4. Việc kỉ niệm ngày biên giới Việt Nam 17-2 mà nhóm No - U Hà Nội kêu gọi chỉ là trên danh nghĩa, thật ra nhóm No-U Hà Nội và một số người kia kêu gọi người dân xuống đường thực sự chỉ là họ muốn lợi dụng việc này để kích động gây rối, mất an ninh trật tự mà thôi, nó chẳng mang lại điều gì cho đất nước. Bởi vậy, mọi người cần cảnh giác với những thông tin, thủ đoạn này.

  Trả lờiXóa
 5. Việc nhớ về chiến công của những người lính anh hùng đã hi sinh trong cuộc chiến biên giới ngày 17-2 là một lẽ đương nhiên mà mỗi người con Việt Nam của chúng ta nên làm, nhưng việc lợi dụng điều đó để tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia biểu tình khi có thời cơ nhằm gây rối an ninh, trật tự, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền, biển đảo thì là một việc làm sai trái, không nên. Mọi người cần phải cảnh giác với những thủ đoạn này.

  Trả lờiXóa
 6. Nhóm No - U Hà Nội này thực chất là được thành lập bởi những cá nhân có tư tưởng chính trị chống đối lại Đảng và Nhà nước ta, không hài lòng với chính chính quyền hiện tại, muốn kêu gọi người dân ra đường tham gia biểu tình, gây bạo loạn, để bọn chúng có thời cơ sẽ gây rối an ninh, trật tự, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền, biển đảo.

  Trả lờiXóa