Để Hiến pháp 2013 sớm đi vào cuộc sống

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014
Tags: ,

1 nhận xét:

  1. Sửa đổi hiến pháp cũ để phù hợp hơn với tình hình đất nước hiện nay là điều hết sức cần thiết.Hiến pháp có đi vào cuộc sống thì nó mới phát huy được những giá trị, tư tưởng tốt đẹp được thể hiện và chứa đựng trong nó. Vì vậy, hơn lúc nào hết Đảng nhà nước cần phải thể hiện được vai trò lãnh đạo của mình để đưa hiến pháp sửa đổi đến với nhân dân Việt Nam.

    Trả lờiXóa