Đừng để “xã hội dân sự” bị lợi dụng

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014
Tags: ,

2 nhận xét:

  1. Các thế lực chống phá đất nước cổ vũ cho các tổ chức XHDS chính là hiện thân cho những gì tốt đẹp nhất, tuyệt đối hóa tính độc lập để tạo ra tổ chức đối lập với Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam; tăng cường đả kích, xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu của XHCN, tìm mọi cách xoáy sâu, thổi phồng những hạn chế, khuyết điểm dù là nhỏ nhất của Đảng Cộng sản, hệ thống chính trị với mục đích là phá hoại đất nước từ bên trong, tạo thế lực đối trọng với Đảng và Nhà nước.

    Trả lờiXóa
  2. chúng cổ vũ cho các tổ chức XHDS chính là hiện thân cho những gì tốt đẹp nhất, tạo ra tổ chức đối lập với Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam; tăng cường đả kích, xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu của XHCN, tìm mọi cách xoáy sâu, thổi phồng những hạn chế, khuyết điểm dù là nhỏ nhất của Đảng Cộng sản, hệ thống chính trị với mục đích là phá hoại đất nước từ bên trong.

    Trả lờiXóa