Đoàn kết dân tộc là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013
Tags: ,

4 nhận xét:

 1. Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống, là sức mạnh . Đây là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam, cho nên ta với Tầu là một, Tầu có cai trị ta thì cũng là chuyện bình thường, đừng để bọn phản động chia cắt tình anh em môi hở răng sứt của đảng và nhà nước .

  Trả lờiXóa
 2. Bác Hồ đã dạy: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công. đại thành công!". Và từ những bài học từ lịch sử có thể cho chúng ta thấy được đoàn kết là sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Từ khi dựng nước và giữ nước, nhân dân ta luôn đoàn kết để chống lại giặc ngoại xâm phương Bắc. Và còn qua hai cuộc chiến tranh chống hai đế quốc thực dân hùng mạnh lúc bấy giờ là Pháp và Mỹ. Có thể nói đoàn kết chính là sức mạnh giúp Việt Nam có thể vượt qua được những lúc khó khăn. Và trong thời kỳ đổi mới hiện nay, tinh thần đoàn kết càng phải được đề cao để giúp xây dựng đất nước Vietj Nam giàu mạnh hơn. Phấn đấu đưa Việt Nam sớm hoàn thành mục tiêu đặt ra trước mắt.

  Trả lờiXóa
 3. Ðại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Ngày nay, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đang tiếp tục phát huy cao độ, trở thành động lực của công cuộc đổi mới CNH, HÐH đất nước. Ðại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là bài học lớn của cách mạng nước ta.
  Chỉ có đoàn kết thì mới phát huy hết sức mạnh của Việt Nam, điều đó đã được đúc rút qua những bài học lịch sử rồi.

  Trả lờiXóa
 4. Đoàn kết dân tộc là sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, là nguồn gốc của mọi thành công

  Trả lờiXóa