Bênh vực “Tà đạo Hà Mòn” - Một sự trơ trẽn cho cái gọi là “vì tự do tôn giáo” của BBC

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013
Tags: ,

9 nhận xét:

 1. Hiện nay và trong thời gian tới, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã, đang và sẽ tăng cường chỉ đạo, giúp đỡ mọi mặt để phát triển đạo trong các vùng dân tộc ít người, bao gồm cả phát triển các đạo giáo mới và cả số người theo đạo, biến các tổ chức và hoạt động tôn giáo thành các tổ chức và hoạt động chính trị chống lại cách mạng Việt Nam. Chúng ta phải thường xuyên nêu cao cảnh giác, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để nhân dân thấy rõ âm mưu thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 2. langquencuoctinh22:11 14 tháng 10, 2013

  đây là tà đạo chứ có phải tôn giáo nào đâu mà bênh!

  Trả lờiXóa
 3. viết lung tung thì giải tán BBC đi!

  Trả lờiXóa
 4. có thê nói rằng vấn đề tôn giáo ở nước ta đang gặp phải những vấn đề, nó bắt nguồn từ việc người dân không hiểu rõ được thế nào là tự do tôn giáo, người ta cứ tưởng là tự do tuyệt đối, tiếp theo đó là trong hàng ngũ lãnh đạo giáo dân có những kẻ vì mục đích xấu đã lợi dụng, kích động giáo dân làm những việc làm sai trái, trái với phát luật, đạo lý của chúa, các thủ đoạn đe hèn của chúng là đứng lên xuyên tạc các vấn đề để kích động giáo dân

  Trả lờiXóa
 5. đạo giáo sinh ra để nhằm mục đích hoàn toàn tốt chứ không phải sinh ra là để làm xấu con người, đó là thứ tà đạo chứ đạo giáo gì cơ chứ, mà BBC là phương tiện thông tin đại chúng sao mà suốt ngày đưa những bài viết, những thông tin sai lệch sự thật, bênh vực cho một phía, không khách quan, thế thì đây chỉ là một phương tiện vì mục đích xấu thôi, chẳng ai nghe vào những gì mà BBC nói đâu, chỉ có những kẻ có tầm đồ xấu mới ủng hộ chúng thôi

  Trả lờiXóa
 6. Nhà nước ta quy định rõ " tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
  Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật. Các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, bình đẳng trước pháp luật."
  Tự do tôn giáo cũng phải nằm trong khuôn khổ pháp luật, không thể thích làm loạn là làm loạn.

  Trả lờiXóa
 7. Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam - từ chính thể dân chủ cộng hòa đến chính thể cộng hòa xã hội chủ nghĩa, luôn luôn tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân thực hiện quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng; coi trọng chính sách đoàn kết, hòa hợp giữa các tôn giáo, đảm bảo bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật - đó là sự thật không ai có thể xuyên tạc và phủ nhận!

  Trả lờiXóa
 8. Các tôn giáo ở Việt Nam được nhà nước khuyến khích tham gia các hoạt động giáo dục từ thiện, nhân đạo, theo sự hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn.Các tổ chức cá nhân tôn giáo cũng được tạo điều kiện thuận lợi để giao lưu quốc tế, được đi đào tạo ở nước ngoài. Đã có rất nhiều các tổ chức tôn giáo quốc tế vào Việt Nam giao lưu với các tổ chức tôn giáo Việt Nam mà không bị cản trở gì. Lợi dụng chớnh sách tôn giáo của nhà nước ta nhiều tổ chức phản động núp dưới vỏ bọc là các tổ chức tôn giáo xuyên tạc các chủ trương của đảng kích động quần chúng nhõn dân tổ chức nhiều cuộc biểu tình và có hành động chống phá nhà nước Việt Nam

  Trả lờiXóa
 9. chúng ta cần lưu ý đến vai trò và sự liên kết của các lực lượng phản động quốc tế dùng chiêu bài “tự do dân chủ” để chống phá chủ nghĩa xã hội, chống phá Nhà nước ta. Khi vào Việt Nam, họ phát tán tài liệu và truyền đạo trái phép, kể cả dùng biện pháp mua chuộc bằng vật chất, họ kích động chia rẽ các tôn giáo, móc nối với các phần tử đội lốt tôn giáo đã có nhiều hành vi trái pháp luật. Khi ở nước ngoài, họ liên kết để tuyên truyền xuyên tạc về tình hình tôn giáo ở Việt Nam, hỗ trợ cho các hoạt động chống phá khối đại đoàn kết dân tộc của chúng ta.

  Trả lờiXóa