Một cái nhìn lệch lạc!

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013
Tags: ,

2 nhận xét:

  1. Với cương vị là người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương suốt 26 năm liền, đồng chí Lê Duẩn đã góp phần quan trọng cùng với Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng hoạch định, hoàn thiện đường lối và nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân của Đảng ta. Trang blog quanlambao đã có một cái nhìn lệch lạc về Tổng bí thư Lê Duẩn và về lịch sử dân tộc Việt Nam, đúng là một trang web vớ vẩn.

    Trả lờiXóa
  2. Sau khi đất nước thống nhất, cả nước cùng bước vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, tại các Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ IV (12/1976), lần thứ V (3/1982) và nhiều Hội nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Lê Duẩn đã cùng với Đảng ta từng bước xây dựng một hệ thống quan điểm về cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Cuộc đời đồng chí Lê Duẩn là một tấm gương cao đẹp của một chiến sĩ cộng sản kiên cường, quả cảm, luôn nêu cao tinh thần cách mạng tiến công; một nhà lãnh đạo có bản lĩnh và tài năng; một con người trung thực và giản dị, có tình cảm sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào.

    Trả lờiXóa