ĐẰNG SAU “TUYÊN BỐ VỀ THỰC THI QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ” LÀ GÌ?

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013
Tags: ,

2 nhận xét:

  1. Tuyên bố với tuyên cáo gì? Giờ mình thấy ai cũng có thể ra tuyên bố được. Đúng là sự phát triển của mạng Internet đã làm cho mạng trở thành nơi mà mọi người có thể đưa bất kỳ cái gì lên. Mấy cái ông suốt ngày chỉ có ăn tục nói phét, chẳng làm được gì cho đất nước nhưng suốt ngày hô hào nọ hô hào kia. Thật không biết xấu hổ

    Trả lờiXóa
  2. Mấy cái bọn dỗi hơi, thời gian đấy để giành mà đi làm việc gì có ích cho xã hội, ngồi nghĩ ra ba cái lăng nhăng, tuyên bố với tuyên cáo cái khỉ gì cơ chứ.

    Trả lờiXóa