Hiểu đúng về quyền tự do tôn giáo

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013
Tags:

1 nhận xét:

  1. Điều 3 luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 khẳng định: “1. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; 2. Nhà nước tôn trọng, bảo vệ giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo, truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh người có công với đất nước, với cộng đồng đáp ứng nhu cầu tinh thần của Nhân dân; 3. Nhà nước bảo hộ cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và tài sản hợp pháp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo”. Thực tế những quyền này đều đã được Nhà nước Việt Nam tôn trọng, thực thi đầy đủ, nghiêm túc

    Trả lờiXóa