CHÚNG TÔI THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM GỬI ĐẾN LÊ HIẾU ĐẰNG NHÂN NGÀY 2/9

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013
Tags: ,

3 nhận xét:

  1. thế hệ trẻ VN luôn phấn đấu xây dựng và bảo vệ tổ quốc ! trong bất cứ hoàn cảnh nào của đất nước thì thanh niên luôn là lực lượng tiên phong đi đầu trong các phong trào đấu tranh xây dựng và bảo vệ tổ quốc !

    Trả lờiXóa
  2. cần khuyến khích những nhân tố tích cực đóng góp cho công cuộc xây dựng tổ quốc trong đó có nhân tố thanh niên ! họ là những người đầu tư chất xám trí tuệ và sức lực xây dựng và bảo vệ tổ quốc !

    Trả lờiXóa
  3. Thanh niên là lực lượng nòng cốt của Đảng và Nhà nước ta, là những người chủ tương lai của đất nước! Vậy nên cần khuyến khích, định hướng lực lượng thanh niên đi đúng hướng, tích cực, hăng say đóng góp công sức và trí tuệ của bản thân để xây dựng, phát triển đất nước, đó cũng là nền tảng cho sự làm chủ đất nước sau này của lực lượng thanh niên!

    Trả lờiXóa