ĐÒI HỎI THỰC HIỆN “QUYỀN CỦA CÁC DÂN TỘC BẢN ĐỊA” CỦA MỘT SỐ “NGƯỜI”?

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013
Tags:

2 nhận xét:

  1. đúng!cần phải hiểu như tác giả bài viết trên về quyền dân tộc tự quyết!

    Trả lờiXóa
  2. quyền dân tộc tự quyết không thể để các thế lực thù địch lợi dụng!

    Trả lờiXóa