Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013
Tags:

4 nhận xét:

 1. Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

  Trả lờiXóa
 2. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước và dân tộc. vai trò lãnh đạo của Đảng là không thể phủ nhận

  Trả lờiXóa
 3. phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng là phủ nhận lịch sử của dân tộc!

  Trả lờiXóa
 4. hãy chứng minh lòng yêu nước thực sự!

  Trả lờiXóa