Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013
Tags:

8 nhận xét:

 1. bản sắc văn hóa Việt Nam cần được phát huy!

  Trả lờiXóa
 2. langquencuoctinh21:54 25 tháng 4, 2013

  đạo đức là điều đáng quý mà các tôn giáo cùng phát huy

  Trả lờiXóa
 3. Việt Nam luôn tồn tại sự tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện cho các dân tộc có quyền được phát triển. Nhiều kẻ xấu lợi dụng vấn đề nhạy cảm này để xuyên tạc, nói rằng Việt Nam không có tự do tôn giáo nhưng thực sự không phải vậy. Đảng và nhà nước luôn quan tâm đúng mức đến các thành phần tôn giáo khác nhau, không chỉ có Phật giáo mà cả Thiên chúa giáo...

  Trả lờiXóa
 4. Mỹ và các thế lực phản động luôn đưa ra các bằng chứng ngụy tạo về Việt Nam ngăn cản tự do tôn giáo rồi tuyên chuyền với thê giới là chúng ta không cho người dân quyền tự do tôn giáo . nhưng là người dan Việt Nam ai cung thấy điều đó hết sức phi lý vi mọi người dân trong nước Việt Nam đều có thể tham gia nhiều tôn giáo khác nhau trong đó có cả thiên chúa giáo phổ biến ở các nước phương tây

  Trả lờiXóa
 5. đừng phs hoại sự đồng hành cùng dân tộc của các tôn giáo Việt Nam!

  Trả lờiXóa
 6. Thực tiễn tôn trọng và bảo đảm đa dạng tôn giáo và quyền tự do tôn giáo trên thế giới cho thấy chỉ có thể dựa trên một nền văn hóa khoan dung – nền văn hóa nhân quyền, tôn trọng, và thực hiện đầy đủ chuẩn mực quốc tế, khu vực và quốc gia, mới có thể là điều kiện cho sự nảy nở và phát triển của các quyền con người, của tiến bộ xã hội, dân chủ và văn minh. Nhiệm vụ xây dựng và phổ biến một nền văn hóa khoan dung tôn giáo nói riêng và nền văn hóa nhân quyền nói chung là một sứ mệnh cao cả của các tôn giáo trên thế giới, đó cũng là sứ mệnh cao cả của cộng đồng quốc tế, đặc biệt tổ chức Liên hiệp quốc, của mỗi quốc gia, cộng đồng và mỗi cá nhân.

  Trả lờiXóa
 7. Ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, luôn luôn tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động tự do trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Vì vậy không bao giờ có chuyện đàn áp tôn giáo hay không có tự do tôn giáo như các thế lực thù địch xuyên tạc, vu cáo.

  Trả lờiXóa
 8. Uhm , tín ngưỡng , tôn giáo , nó không có gì xấu cả , tôi thấy nhà nươc ta cũng có nhiều những chủ trương , chính sách liên quan đấn vếm đề đảm bảo những quyền tự do về tín ngưỡng , tôn giáo , đó là những quyền cơ bản của công dân , việc nhà nước ta đảm bảo những quyền lợi đó là điều đúng đắn , nên làm thôi

  Trả lờiXóa