KHÔNG THỂ ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG Ở VIỆT NAM

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013
Tags:

7 nhận xét:

 1. Đa nguyên, đa đảng là luận điệu của mấy ông phản động!

  Trả lờiXóa
 2. Tương lai này, đất nước này là do nhân dân lựa chọn. Biết bao thế hệ cha anh đã đánh đổi máu xương để giành Tổ quốc về tay nhân dân, không thể để những vết "nhơ úa" vấy bẩn lên lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc được.

  Trả lờiXóa
 3. ai trà đạp lên lịch sử thì người đó chỉ là những người cơ hội!

  Trả lờiXóa
 4. Các thế lực thù địch “khuyên” chúng ta thực hiện đa đảng thì sẽ được dân chủ hơn, đất nước sẽ phát triển hơn đời sống nhân dân sẽ được tốt đẹp hơn, đất nước phát triển! Điều chắc chắn rằng sẽ không phải như vậy, không phải như các thế lực thù địch tô vẽ ra và như viễn cảnh hy vọng của một số người.

  Trả lờiXóa
 5. Sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Nước ta như hiện nay mới là yếu tố quyết định bảo đảm sự ổn định và phát triển, tiến tới một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  Trả lờiXóa
 6. Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước Việt Nam trải qua hơn 82 năm trường kỳ đấu tranh chống giặc ngoại xâm và xây dựng Tổ quốc. Thành quả đạt được là bất biến không thể phủ nhận. Đất nước ta đã sang trang mới, những yếu kém nảy sinh như tệ tham nhũng, quan liêu, cửa quyền chỉ là những tồn tại yếu kém nhỏ trong muôn vàn cái lớn. Từ thành quả, kinh nghiệm và bề dầy lãnh đạo của Đảng, Việt Nam không chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đó cũng là phương thức lãnh đạo của Đảng ta trong tình hình mới hiện nay.

  Trả lờiXóa
 7. Tuyệt đại đa số người dân Việt Nam ghi nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nguyên nhân của mọi thắng lợi của đất nước, là người mang hạnh phúc đến với nhân dân. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, đối với xã hội như là một sự mặc nhiên, và được ghi ở Điều 4, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.Cho nên không bao giờ chấp nhận đa nguyên đa đảng

  Trả lờiXóa